Nasz patron
Grono Pedagogiczne
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Szkoła
o nas
plan lekcji
zastępstwa
podręczniki
zajęcia pozalekcyjne
osiągnięcia
kalendarz imprez
Przedszkole
o nas
rozkład dnia
zajęcia dodatkowe
nauka przez zabawę
kalendarz imprez
Statut ZPO
Dokumenty
Regulaminy
Linki
Przyjaciele Zespołu
Gazetka szkolna
Archiwum 2017 Stowarzyszenie Pomocy Szkole 'Małopolska'

Aktualności - szkoła podstawowa

Wiadomość z dnia: 2017-10-02 09:42:39.

DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

29 września obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Święto ma na celu promowanie lektury i głośnego czytania. Psychologowie i nauczyciele podkreślają, że głośne czytanie stymuluje rozwój dzieci, wzbogaca słownictwo, pobudza wyobraźnię, rozbudowuje słownictwo, wzmacnia więzi rodzinne.

Tradycją już się stało, że w tym dniu naszą szkołę odwiedzają absolwenci, aby poczytać młodszym koleżankom i kolegom. Weronika Knap, studentka krakowskiej ASP, czytała klasom I-III swoją ulubioną lekturę „Pompona w rodzinie Fisiów”. Dzieje niesfornego smoczka spodobały się młodym słuchaczom.

Starsze klasy wysłuchały fragmentów książek czytanych przez nauczycieli w klasach. Sami zdecydowali, co chcą słuchać. Klasy czwarte postawiły na „Magiczne drzewo”: IVa słuchała „Grę”, a IVb „Olbrzyma”, piąta śledziła dzieje „Ronji, córki zbójnika”, szósta poznała przygody Pitu i Kudłatej, a siódma „Dynastię Miziołków”.

Wiadomość z dnia: 2017-10-02 09:41:58.

VII ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

29 września obchodziliśmy już VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. W obchodach tego święta uczestniczą szkoły z wielu państw Europy, min. z Polski, Czech, Słowacji, Rosji, Austrii, Rumunii, Włoch itp. Nasza szkoła również włączyła się w tę akcję. Organizatorom święta przyświeca cel propagowania wśród uczniów młodszych i starszych, a także wśród dorosłych znajomości tabliczki mnożenia, jakże ułatwiającej opanowywanie kolejnych umiejętności matematycznych. Uczniowie i dorośli pracownicy szkoły mieli możliwość zdobywania w ciągu kolejnych przerw między lekcjami Certyfikatów Ekspertów Tabliczki Mnożenia bądź plakietek Ekspert Tabliczki Mnożenia. Warunkiem otrzymania tych odznak było zdanie egzaminu przed komisją egzaminatorów. Należało prawidłowo odpowiedzieć na 5 pytań zadanych przez komisję z zakresu tabliczki mnożenia. Stopień trudności pytań był oczywiście zróżnicowany. Komisję Egzaminatorów stanowili uczniowie klas 4: Tomasz Ćwierz i Oskar Szczurek. Z zadowoleniem stwierdzamy duże zainteresowanie uczniów zdobywaniem Certyfikatów. Okazało się, że pozytywnie zdało egzamin ponad 60 uczniów, co świadczy o dobrej znajomości tabliczki mnożenia większości uczniów naszej szkoły. Zabawę na pewno będziemy kontynuować w przyszłym roku szkolnym.

Wiadomość z dnia: 2017-09-26 11:22:59.

CZAS NA EKOLUDKA

Uczniowie wszystkich klas tj. od I do VII Naszej Szkoły brali udział w zajęciach „plastyczno – ekologicznych”. Na brystolach przygotowywali postać Ekoludka  przątającego środowisko. Wykorzystali do tego celu metodę collage, przynosząc potrzebne do tego celu materiały, plastikowe butelki, zakrętki, papiery, worki, szmatki i inne drobiazgi przydatne do tego typu warsztatów (część materiałów sfinansowała Szkoła). Dzięki powyższym zajęciom uczniowie uwrażliwili się na potrzebę troszczenia się o otaczającą przyrodę , w ten sposób zamanifestowali wobec zaśmiecania „Naszego Domu - Ziemi". Wspólna praca, nauka i co tu mówić, też zabawa przyniosła rezultaty w postaci wspaniałych różnorodnych prac, o czym świadczą zdjęcia, które także odzwierciedlają powstałą atmosferę, zaangażowanie indywidualne uczniów zespołów klasowych, współpracę i inwencję twórczą.
Zatem Sprzątanie Świata w tym roku szkolnym w Naszej Szkole przebiegło w sposób odmienny od dotychczasowych. W poprzednich latach były wyjścia w teren w rękawiczkach i z workami. Tym razem wspólne spotkanie wszystkich uczniów i realizowane zadanie tworzenia Ekoludka, nie przeszkodziło w propagowaniu odpowiednich postaw proekologicznych ale wręcz je wzmocniło poprzez zastosowanie innej formy poszerzania wiedzy z zakresu ochrony środowiska, co przenosi się na lepsze zdrowsze życie relacje ekologiczne wszystkich mieszkańców ziemi, tej „BORZĘCKIEJ” również.

Wiadomość z dnia: 2017-09-26 11:22:59.

KONKURS „ODBLASKOWA SZKOŁA”

W tym roku szkolnym nasza szkoła czwarty raz bierze udział w małopolskim konkursie „Odblaskowa szkoła” organizowanym przez:  

  • Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
  • Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,
  • Małopolskie Kuratorium Oświaty,
  • Małopolski Urząd Wojewódzki,
  • Małopolski Urząd Marszałkowski.

Celem konkursu jest zwiększenie aktywności  dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci do 15 lat z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

W tegorocznej edycji planujemy we wrześniu i październiku wyposażyć uczniów pierwszej klasy w kamizelki odblaskowe i elementy odblaskowe; zorganizować konkurs plastyczny na kukiełkę lub maskotkę reklamującą noszenie odblasków, ogólnoszkolny konkurs wiedzy o tematyce bezpieczeństwa, akcję internetową dla seniorów pod hasłem „Dorosły bezpieczny na drodze”, przeprowadzić szkolne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, zorganizowanie odblaskowego korowód, zajęcia świetlicowe nawiązujące do tematyki ruchu drogowego, szkolenie dla uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

Ponieważ akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, prosimy o wsparcie naszych inicjatyw oraz pomoc w doposażeniu naszych uczniów w kamizelki lub elementy odblaskowe, a co za tym idzie zwiększeniu ich bezpieczeństwa na drodze.

ZPO Borzęta 368
32-400 Myślenice
zpoborzeta@op.pl
12 272 13 69
Licznik odwiedzin: 14329