Nasz patron
Grono Pedagogiczne
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Szkoła
o nas
plan lekcji
zastępstwa
podręczniki
zajęcia pozalekcyjne
osiągnięcia
kalendarz imprez
sprawdzian szóstoklasisty
Przedszkole
o nas
rozkład dnia
zajęcia dodatkowe
nauka przez zabawę
kalendarz imprez
Statut ZPO
Dokumenty
Regulaminy
Linki
Przyjaciele Zespołu
Gazetka szkolna
Archiwum 2014 Stowarzyszenie Pomocy Szkole 'Małopolska'

Start

Witamy na stronie internetowej

Zespołu Placówek Oświatowych w Borzęcie!

 

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2015/2016

1 września 2015 r.

 

8.00 Msza Swięta w Kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Borzęcie

9.00 Teren Zespołu Placówek Oświatowych w Borzęcie

 

 

Zachęcamy wszystkich do częstego odwiedzania

i zapoznawania się z działalnością naszej placówki. 

 

W skład Zespołu Placówek Oświatowych w Borzęcie wchodzą:

Szkoła Podstawowa

PrzedszkoleSamorządowe

 

 Misja naszego zespołu opiera się na: 

 • wychowaniu dobrego, kulturalnego, wykształconego i odpowiedzialnego człowieka, który osiągnie sukces w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym,
 • wpajaniu sytemu wartości ogólnoludzkich,
 • kierowaniu się wartościami humanistycznymi,opartymi na chrześcijańskich postawach oraz ukazującymi pozytywny wzorzec patrona Stanisława Wyspiańskiego do naśladowania w życiu codziennym,
 • realizacji działań wychowawczo - opiekuńczych we współpracy z rodzicami, dzięki czemu wysiłki szkoły  i domu są w pełni skoordynowane,
 • wykorzystywaniu w procesie kształcenia atrakcyjnych metod i form nauczania,
 • kształtowaniu tolerancji, otwartości na drugiego człowieka,
 • nauczaniu pracy nad sobą,
 • otaczaniu indywidualną opieką każdego ucznia, pomocy w kształtowaniu jego osobowości,
 • wychowaniu w duchu patriotyzmu, pielęgnowaniu języka ojczystego, tożsamości narodowej,
 • kształtowaniu umiejętności interpersonalnych, społecznych,
 • wzbudzaniu zainteresowań, rozwijaniu zdolności,
 • promowaniu zdrowego stylu życia,
 • eliminowaniu agresji,
 • przygotowaniu do aktywnego udziału w życiu kulturalnym,
 • wykształceniu ucznia o wysokim poziomie wiedzy i umiejętności,która zapewni mu kontynuowanie nauki na dalszym etapie oraz umożliwi racjonalne przygotowanie do godnego życia,
 • wykształceniu ucznia samodzielnego, poszukującego i otwartego na wiedzę.
 

ZPO Borzęta 368
32-400 Myślenice
zpoborzeta@op.pl
12 272 13 69
Licznik odwiedzin: 249401